Sunday, 25 November 2012

Kata Tanya


     
1.    Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan  
sesuatu.
2.    Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk
membentuk ayat- ayat tanya.
3.    Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di
awal ayat tanya.
4.    Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat
5.    Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.
Contoh
a.        Apakah benda itu ?
b.         Buku siapakah ini ?

 Kenapa
 Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
 Bila
 Bilakah awak akan memulangkan buku saya ?
 Siapa
 Engkau ini siapa ?
 Mengapa
 Mengapakah baju awak ini basah ?
 Apa
 Apakah nama binatang itu ?
 Bagaimana
 Bagaimanakah rupa hantu ?
 Berapa
 Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?
 Mana
 Nelayan itu dari mana ?

      Posted by : Tan Lee Hong

No comments:

Post a Comment