Saturday, 24 November 2012

Kata Adjektif


Kata adjektif ialah kata yang berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama.
Kata adjektif boleh dikenal pasti apabila sesuatu kata itu boleh menerima kata penguat.  Kata penguat ada tiga jenis, iaitu kata penguat hadapan  yang hadir sebelum kata adjektif, kata penguat belakang yang hadir selepas kata adjektif, dan penguat bebas yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif.
Kata Penguat Hadapan
Kata Penguat Belakang
Kata Penguat Bebas
terlalu, paling, agak, begitu
sekali, benar, nian, betul
amat, sangat, sungguh
Contoh ayat:
·         Pokok di belakang rumah Rahman terlalu rendang.
·         Masakan ibunya paling sedap.
·         Lukisan itu agak cantik.
Contoh ayat:
·        Kelakuan budak-budak itu nakal sekali.
·        Rumah di atas bukit itu cantik betul.
·        Pemandangan di situ indah nian.
Contoh ayat:
·       Pakaian pemuda itu amat kemas.
·       Pakaian pemuda itu kemas amat.
·       Sungai itu dalam sangat.
·       Sungai itu sangat dalam.

1.  Frasa Adjektif yang diperluas.
                Frasa adjektif yang diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.
                Contoh :               Saya gemar lagu-lagu Melayu Asli. (X)
                                                Saya gemar akan lagu-lagu Melayu Asli. (√)
                                                Kami benci sikapnya itu. (X)
                                                Kami benci akan sikapnya itu. (√)

     2.  Bentuk Kata Adjektif
  • Kata adjektif tunggal – terdiri daripada satu perkataan. Contohnya : terang, pendek, gemuk.
  • Kata adjektif terbitan -  kata adjektif yang menerima imbuhan awalan, sisipan, akhiran dan apitan.
  • Kata adjektif ganda – bermaksud makna keadaan sifat yang menyeluruh (besar-besar, cantik-cantik.)
  • Kata adjektif majmuk – rangkaian 2 kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. (merah jambu, hijau daun)

      3. Kata Adjektif Terbitan
          i.  Imbuhan Awalan teR-
                Awalan ter- pada kata adjektif berfungsi sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau
keadaan ‘paling’.
                Contoh:
                Ali ialah murid yang terkecil  di kelas itu. (paling kecil)
                Alan ialah murid yang terkacak di kelas itu. (paling kacak)

  • Apabila kata adjektif sudah berawalan ‘ter’ maka tidak perlu disertai oleh kata penguat yang lain.
Contoh:
                Zainal mendapat markah paling terbaik. (X)
                Zainal mendapat markah terbaik. (√)
                Ali mendapat markah paling baik. (√)

  • Jika kata adjektif berawalan ter- digunakan, kata penguat belakang tidak boleh hadir.
Contoh :
Stadium inilah yang terbesar sekali. (X)
Stadium inilah yang terbesar. (√)

       ii.    Imbuhan Awalan se-
                Awalan ‘se-‘ dapat menerbitkan kata adjektif yang berfungsi sebagai memberikan pengertian
              ‘sama dengan’.
                Contoh:
                Warna baju itu semerah darah. (sama merah dengan)
                Gadis itu secantik bidadari. (sama cantik dengan)

      Kata adjektif awalan ‘se-‘ membawa makna ‘sama dengan’ maka tidak perlu diikuti dengan kata
      sendi ‘dengan’
      Contoh:
                Kereta baharunya tidak secantik dengan kereta abang saya. (X)
                Kereta baharunya tidak secantik kereta abang saya. (√)

       iii.    Apitan ke-...-an
Apitan ke-...-an dapat menerbitkan kata adjektif yang mendukung makna menyerupai sifat atau sama seperti. Oleh itu, penggunaan kata ‘seperti’ sebelum kata adjektif apitan ‘ke-...-an’ adalah salah.
Contoh:
Matanya seperti kemerah-merahan akibat kurang tidur. (X)
Matanya kemerah-merahan akibat kurang tidur. (√)
Pertuturan pemuda itu seperti kearaban selepas pulang dari Jordan. (X)
Pertuturan pemuda itu kearaban selepas pulang dari Jordan. (√)

            Apabila kata adjektif mengalami penggandaan, maka kata nama tidak boleh digandakan lagi
            untuk menunjukkan maksud jamak.
                Contoh:
                Barang-barang yang dijual di kedai itu murah-murah belaka. (X)
                Barang yang dijual di kedai itu murah-murah belaka. (√)


           Posted by :Tan Lee Hong7 comments: