Saturday, 24 November 2012

Kata Hubung


1.  Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata
dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

2.    Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:

   (a)    kata hubung gabungan,
   (b)    kata hubung pancangan,
(c)    kata hubung berpasangan.

·        Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung  berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

Contoh
Ayat Contoh
agar
  Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.
apabila
  Mukanya pucat apabila disoal.
atau
  Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
bahawa
  Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
dan
  Leela dan Siu Lan berjiran.
hingga
  Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.
Jika
  Saya berpayung jika hujan.
Jikalau
  Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.
kecuali
  Semua murid Nadir kecuali Gopal.
kerana
  Aini menangis kerana terlalu sedih.
lalu
  Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
manakala
  Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.
sambil
  Zalifah bernyanyi sambil menari. 
serta
  Zahid serta abangnya menonton wayang.
semenjak
  Saya berkawan dengannya semenjak kecil.
sementara
  Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.
sungguhpun
  Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.
supaya
  Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.
walaupun
  Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.
tetapi
  Badannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan          

Contoh
Ayat Contoh
Baik - mahupun
Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.
Baik- baik
Baik Daud baik adiknya samasama pintar.
bukan sahaja malah
Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.
entah    entah
Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.
Jangan – pun
Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.
Kian – kian
Kian lama kian banyak orang yang ke sana.
Sama ada – ataupun
Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.
sedangkan...inikan pula
Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut.
semakin...semakin
Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.
sungguhpun...tetapi
Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.
walaupun...namun
Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

Dan
hingga
lalu
ketika
Dengan
yang
tetapi
Jika
Kerana
serta
kalau
kemudian
Demikian
walhal
walau
Agar
Atau
demi
supaya

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

Semasa
sementara
seharusnya
andaikata
Semoga
seketika
sebaliknya
sedangkan
Setelah
sesungguhnya
walaupun
itupun
Sewaktu
seandainya
meskipun
sekali[un
mudah-mudahan
moga-moga
jikalau
bagaimanapun
Padahal

Contoh ayat

1. Menggabungkan dua ayat
Azhar dan Malek pergi ke Kelantan.

2. Menggabungkan dua rangkai kata
Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.

3. Menggabungkan ayat-ayat
Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi  
   rakyatnya masih miskin dan menderita.

Posted by:Tan Lee Hong6 comments:

  1. cikgu sila beri komen kepada saya. Saya juga mengajar kata hubungan tahun 2. Nota yang cikgu sedikan sangat jelas, usaha lagi!
    blog saya:http://tangeokhwa1963.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. Penerangan yan jelas. Bagus sekali!

    ReplyDelete